High School Science Afternoon, 30th March 2023

Year Six enjoyed an afternoon at the high school investigating how different compounds can cause different flame colours. They all worked scientifically and safely and are very much looking forward to more exciting Science lessons come September.

Mwynhaodd Blwyddyn Chwech brynhawn yn yr ysgol uwchradd yn ymchwilio sut gall cyfansoddion gwahanol achosi lliwiau fflam gwahanol. Wnaeth pawb gweithio’n wyddonol ac yn ddiogel ac rydym yn edrych ymlaen at fwy o wersi Gwyddoniaeth cyffrous ym mis Medi.